Produkter

Termorens Væske 100
Termorens væske 100 fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Produktet anvendes i Rørsystemer, vakuum systemer, varmevekslere eller dyppekar. Produktet dreper bakterier og Legionella i vann systemer.
 Har samme effekt som syrevasking på rustfritt materiale. Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling skylles systemet med vann til det har fått tilbake normal pH verdi og behandlede flater kan males på vanlig måte.
Les mer

Termorens Væske 101
Er Termorens væske 100 som er utblandet med 50% Hibitor Sterilisert vann. Til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Produktet dreper bakterier og Legionella i vann systemer. Produktet anvendes i Rørsystemer, vakuum systemer, varmevekslere eller dyppekar. (Et rimeligere alternativ til Termorens væske 100).
Les mer

Termorens Væske 102
Er Termorens væske 100 som er utblandet med 75% Hibitor Sterilisert vann. Til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Produktet dreper bakterier og Legionella i vann systemer.
 Produktet anvendes i Rørsystemer, vakuum systemer, varmevekslere eller dyppekar. (Et rimeligere alternativ til Termorens væske 100).
Les mer

Termorens Væske 103
Er spesielt utviklet for sterkt utsatt overflater med korrosjon og til rensing / fjerning av magnetitt, oksider. Produktet anvendes i rørsystemer eller dyppekar.
Les mer

Termorens Væske 104
Til fjerning av blåskjell, rur, kalkholdig sjø organismer, humus, salt og andre avleiringer, samt fjerner bakterier i vann systemer. Produktet anvendes i Rørsystemer, sjøvannsinntak, sjøkister, varmevekslere eller dyppekar.
Les mer

Termorens Væske 105
Er spesielt utviklet for Flushing (spyling/rensing) av rør systemer. Rensing / fjerning av magnetitt, oksider (korrosjon) sveise perler og slagg.
Les mer

Termorens GEL 200
Termorens GEL 200 til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer.
Les mer

Termorens GEL 201
Til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Har samme effekt som syrevasking på rustfritt materiale.
Les mer

Termorens GEL 202
Til mer utsatt / tyngre korrosjon, fjerning av magnetitt, oksider (korrosjon).
Les mer

Termorens GEL 203
Til fjerning av blåskjell, rur, kalkholdig sjø organismer, humus, salt og andre avleiringer, samt fjerner bakterier i vann systemer.
Les mer

Termorens GEL 204
Til Desinfisering av drikkevanntanker, rør osv..
Les mer

Termorens IPS 300
Industri malings fjerner, Til fjerning av malings belegg på overflater. Blir mye brukt til stål inspeksjoner.
Les mer

TermoSafe
Vedlikeholds væske for varme og kjølesystemer. Forebygger korrosjon og belegg.
Les mer

Termorens Descaler
Tilsettes i vaskemiddel etter reingjøring, for å hindre oppbygging av urinsalter i vakuum systemer.
Les mer

Termorens Tett It
Bandasje til tetting av rør lekkasjer.
Les mer

Anodix
Fjerner / forebygger Legionella i drikkevannssystemer.
Les mer

Legionella kontroll
Kartlegging og forslag til tiltak mot vekst og spredning av bakterier og legionella.
Les mer

Alle våre produkter er biologiske nedbrytbare (grønne produkter), som tilsier fritt utslipp avløp og sjø.