Kontakt

Postadresse: PB 2535 Kjørbekk 3702, Skien
Besøksadresse: Nedre Kongerød 20, 3737 Skien
Kontor adresse Bergen: Kolskogheiane 12. 5200 Os.

Telefon: 407 27 245
E-post: post.tros@termorens.no

 

 

 

 

  Thore Andreassen
Daglig leder
TLF +(47) 90 59 77 21
thore@termorens.no
     
  Arild Kvalvik
Driftssjef
Tlf (+47) 91 36 13 80
arild@termorens.no
     
  Rémy Anderssen
Salgssjef
Tlf (+47) 91 38 74 91
remy@termorens.no