Produktområder

Miljøvennlige produkter og tjenester, praktiske og kost besparende løsninger.
(Les mer)

Rens av rustfritt på offshore plattformer/Fartøy (Erfaringsrapport Gudrun / Rens av rustfritt og andre overflater offshore)

Rens av vakuum systemer (Vakuum system, Urinsalter)

Rens av varmevekslere og plate kjølere (Rens av varmevekslere og kjøle systemer)

Rens og desinfisering av Drikkevannsystem (Rens av drikkevannssystemer / Mattilsynet / Belastningstest)

Anodix, Bakterie og Legionella behandling (TermoRens all in one / Rens av drikkevannssystemer / Mattilsynet / Belastningstest)

Rens av rørledninger, tanker, prosess anlegg (Rens av rør / Rens av drikkevannssystemer / Crude-oil Pipeline cleansing)

Rens av sjøvannsrør systemer (Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer / Rens av rør)

Flushing av rør systemer

Tyngre korrosjon (Fjerner tyngre korrosjon)

Pasifisering av rustfritt (Passifisering av rustfritt )

Rens av båt motorer, kjølesystem (Rens av båtmotor kjølesystem)

Fasadevask (Fasadevask)