Industri maling H-pumper

Høytrykk pumper 60:1 for påføring av maling. Høytrykks slanger i lengder tilpasset kundens behov.Tilbake