Legionella og høye bakterienivåer er et stort problem ombord. Mange sliter med alt for høye bakterienivåer uten helt å vite hva man skal gjøre med problemet. Det finnes mange løsninger, men få gode som klarer å holde bakteriene unna hele tiden. Anodix er i dag den best mulige løsningen som finnes mot legionella utbrudd i varmtvannsystemer. Anodix holder anlegget fritt for legionella da hele varmtvannsmengden, både i rørsystem og beredere, behandles kontinuerlig. Det er mange gode grunner til å velge Anodix!

– Holder anlegget fritt for legionella
– Fjerner biofilmen i anlegget
– Sparer store energiutgifter til oppvarming
– Sparer betydelige driftskostnader

Når du anskaffer Anodix får du også:

– Bok med kartlegging av bygget den installeres i
– Risikoanalyse for anlegget
– Driftsrutiner for anlegget
– Opplæring og rutiner for uttak av legionellaprøver
– Oppfølging gjennom hele året
– Tilbud om svært gunstig serviceavtale etter første års drift

Anodix bygger på anodisk oksidasjon hvor hele vannmengden passerer en rør i rør anode av titan og platina. På rørenes overflater dannes oksygenradikaler som dreper alle bakterier, virus sopp og alger som passerer. Hypokloritt dannes (< 3mmg/l ) og fjerner biofilmen bakteriene er avhengig av for å leve å danne kolonier.

Ingen kjemikalier eller tungmetaller tilsettes vannet!

Anodix er pr dags dato det mest optimale produkt på markedet for å unngå legionellautbrudd i varmtvannsystemer. Anskaffer du Anodix kjøper du ikke bare et produkt, men et helt sikkerhetssystem som tilfredsstiller alle krav fra Folkehelseinstituttet om å dokumentere at ditt anlegg er fritt for legionella. Kartlegging, risikoanalyser, utarbeidelse av vedlikeholdsrutiner og oppfølging følger med. Vi tør påstå at vårt opplegg er det sikreste og ikke minst rimeligste på markedet.