Våre avfuktere holder den relative fuktighet under 40% uavhengig av værforhold, og dermed unngår at stålet «tørner» før en påfører maling.

Dette tilsier tilnærmet Null dødtid på drift.

Som kjent i overflate arbeid så jobbes det ofte i grenseland på duggpunkt problematikken i offshore sammenheng, kontra on-shore hvor avfukter har blitt benyttet i over 30 år.

Med våre nyutviklede EX—sikre maskiner så er dette nå mulig å benytte offshore også.

Det er kjent at dette går utover kvalitet på arbeidet som utføres, som igjen gjenspeiler holdbarhet med tanke på garanti tiden en har ovenfor kunde.

På denne måte, er vi av den klare oppfatning at vi kan øke overflate bransjen sitt nivå til det bedre. Vi har bred erfaring med bruk av avfukter.