EX sikre Høytrykk Spylere med et arbeidstrykk på 100-1200 bar, med en vannmengde på 15 til 80 liter/pr/min

Høytrykk forbehandling med H-Trykk spylere, som kombineres med Termorens GEL og Konsentrat for fjerning av korrosjon.

Dette går ut på at vi punkterer korrosjons punktet med høytrykk vasking, deretter sprøyter en på Termorens GEL som bryter ned korrosjon til reint metal.

Deretter nedfersker vi og korrosjon punktet er klar for utbedring, oppmaling.

Innvendig, f.eks oppgradering av korrosjon i tanker, så bruker vi samme prinsippet med Termorens Konsentrat.

Med dette systemet så kan vi ha kontroll på alle korrosjons typer, Jevn korrosjon, Galvanisk korrosjon, Spaltkorrosjon, Punkt korrosjon (Pitting), Selektiv korrosjon, osv….

Med denne forbehandlingsmetode så unngår en bruk av sandblåsing, sliping, nålepikking.

Et miljøvennlig alternativ hvor arbeidere har en bedre hverdag med tanke på eksponering og belastning. Vi ivaretar HMS i overflate faget.