TermoRens har utviklet og selger også Jets Toilet Clean og Jets Descale.

Benyttes på vakuumsystemer ombord i skip for å hindre urinsalter og feste seg i rør og tanker.

Alternativt kan man bruke original Termorens rensevæske til det samme.  Det vil være mye rimeligere.