TermoRens leverer systemet Geno Baktox MRX/RX/X for fjerning av legionella med metoden klordioksid. Kjemikaliene natriumkloritt og saltsyre doseres inn i forbruksvann med hjelp av doseringspumpe og sammensetningen eliminerer bakteriene fortløpende. Kjemikaliene må tilsettes fortløpende i alle vann som kommer inn. Det er strenge regler for bruk og oppbevaring av disse kjemikaliene. Skal kun håndteres av autorisert personell.

TermoRens kan levere denne type anlegg i alle størrelser med forskjellig utstyrsnivå. Produktene er produsert i Tyskland