De aller fleste som blir smittet med Legionella får det i dusjen. Andre innretninger som også danner aerosoler kan være smittefarlig. Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig.

TermoRens as tilbyr:

– Kartlegging av alle typer bygg on/off-shore.
– Rapport med bildedokumentasjon.
– Forslag til tiltak mot vekst og spredning av Legionella.
– Forslag til drift- og vedlikeholdsrutiner.
– Serviceavtale med prøvetaking.
– Dokumentasjon på at man overholder rutiner for sikring mot Legionella i bygg.