Benyttes til dosering i vakuumtoaletter for å hindre at urinsalter fester seg i rørsystem og tanker på både små båter og store skip.

Er også glimrende å bruke som sepe på bad til å fjerne kalkavleiringer på fliser og dusjkabinett etc.