Termorens GEL 200 til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Termorens GEL 200 har samme effekt som syrevasking på rustfritt materiale. Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling rengjøres overflatene med vann og kan behandles på vanlig måte.

Før rensEtter rens

BRUKSANVISNING
Forbehandling: Overflaten skall være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksmåte
Termorens GEL 200 Smøres, rulles eller sprayes på overflaten som skal behandles. Best resultat får man ved å legge på med høytrykk sprøyting. Vær nøye med å få gele også i skjøter og porer for å fjerne all korrosjon. Virkningstid avhenger av hvor mye rust overflaten har. Normalt sprøytes gele på den ene dagen og fjernes neste dag. Om oksidasjonen består av tykt belegg kan det være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger. GEL spyles av med høytrykk med steam 200 bar eller mer trykk etter behov. Dette vurderes av våre fagfolk.

GENERELT
Termorens GEL 200 er en flytende GEL som legger seg som et belegg på overflaten og er derfor godt egnet for rengjøring under horisontale flater og på vertikale flater. GEL får tilkomst til områder hvor det er vanskelig tilkomst, som rundt bolter, hjørner, dobbel falset plater, i kabelgater, innunder el-kabler osv.
Termorens GEL 200 har samme effekt som syrevasking på rustfritt materiale.