Termorens GEL 201 er utviklet for lettere korrosjon, fjerning av magnetitt, oksider (korrosjon). Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling rengjøres overflatene med vann på vanlig måte.

Før rensEtter rens

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsoverflaten skal være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksmåte
Termorens GEL 201 Smøres, rulles eller sprayes på overflaten som skal behandles. Best resultat får man ved å legge på med høytrykk sprøyting. Vær nøye med å få gele også i skjøter og porer for å fjerne all rust. Virkningstid avhenger av hvor mye rust overflaten har. Normalt sprøytes gele på den ene dagen og fjernes neste dag eller lengre tid, etter behov. Om oksidasjonen består av tykt belegg kan det være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger, eller fjerne rustknoller før en behandling med Termorens GEL 201. Gele spyles av med vann. Man kan benytte høytrykkspyler m/steam. Best og raskest resultat får mann ved å benytte steam og høytrykkspyler med 350 til 800 bar med høy vann mengde, alt etter hva som skal fjernes. Dette vurderes av våre fagfolk.

GENERELT
Termorens GEL 201 er en flytende GEL som sprøytes som et belegg på overflatene og er derfor godt egnet under horisontale flater og på vertikale flater. GEL får tilkomst til områder hvor det er vanskelig tilkomst, som rundt bolter, hjørner, dobbel falset plater, i kabelgater, innunder el-kabler osv.