Termorens GEL 203 til fjerning av blåskjell, rur, kalkholdig sjø organismer, humus, salt og andre avleiringer, samt fjerner bakterier i vann systemer. Produktet anvendes i, sjøvannsinntak, sjøkister, propeller, varmevekslere osv…
Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling rengjøres overflatene med vann på vanlig måte.

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsoverflaten skall være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksmåte
Smøres, rulles eller sprayes på overflaten som skal behandles. Best resultat får man ved å legge på med høytrykk sprøyting. Virkningstid avhenger av mengde begroning. Normalt sprøytes gele på den ene dagen og fjernes neste dag eller lengre tid, etter behov. Dette vurderes av våre fagfolk. Gel spyles av med vann med høytrykkspyler 200 bar m/steam, eller høyere trykk.

GENERELT
Termorens GEL 203 er en flytende GEL som sprøytes som et belegg på overflatene og er derfor godt egnet under horisontale flater og på vertikale flater. GEL får tilkomst til områder hvor det er vanskelig tilkomst, som er rundt bolter, hjørner, dobbel falset plater i kabelgater, innunder el-kabler osv.