Termorens er en miljøvennlig rensvæske som fjerner alle typer belegg innvendig i rørsystemer og gir disset tilbake full effekt.

Termorens øker effektiviteten i anleggene til som om de var nye. Payback for en rensejobb er ofte under ett år.

Termorens gir store innsparinger i energiforbruket og forlenger utstyrets levealder betydelig.

Termorens brukes også til rens av både bil og båtmotorer, vakumsrstemer og vanntanker.

Termorens leveres som konsentrat og er alltid på lager hos oss i Skien