Termorens væske 101 (er Termorens væske 100 som er utblandet med 50% Hibitor Sterilisert vann). Fjerning av kalk, magnetitt, oksider (korrosjon), humus, salt og andre avleiringer. Produktet anvendes i Rørsystemer, vakuum systemer, varmevekslere eller dyppekar. Produktet dreper bakterier og Legionella i vann systemer.
 Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling skylles systemet med vann til det har fått tilbake normal pH verdi og behandlede flater kan males på vanlig måte.

Før rensEtter rens
Før rensEtter rens
Før rensEtter rens

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsområdet skal være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksanvisning og dosering
Drener anlegget. Termorens væske 101 fylle ufortynnet inn i anlegget med egen pumpe. Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol etter behov. (dette vurderes fortløpende av våre fagfolk).

Når væske er fylt på anlegget sirkulerer den med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne slik at væsken kommer til over alt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egne sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette.

Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake etter kun ett døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få timer.
Fast belegg som kalk, rust etc. blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens.

Ved sirkulasjon i lukket system, kan det være behov for skumdemping produktet, som kan kjøpes hos oss.

Termorens væske 101 kan brukes på alle typer pakninger, plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget.