Termorens væske 103 er spesielt utviklet for sterkt utsatt overflater med korrosjon og til rensing / fjerning av magnetitt, oksider. Produktet anvendes i rørsystemer eller dyppekar.
Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling skylles systemet, med vann til det har fått tilbake normal pH verdi og behandlede flater males på vanlig måte.

Før rensEtter rens
Før rensEtter rens
Før rensEtter rens

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsområdet skal være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksanvisning og dosering
Termorens væske 103 doseres inn i anlegget med egen pumpe. Blandingsforhold avhenger av korrosjonsgrad, beregnes 20% til 100% av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol ved behov. Som fortløpende vurderes av våre fagfolk.

Når væske er blandet inn sirkulerer denne med anleggets egne pumper eller ekstern sirkulasjons pumpe. Pass på å ha alle ventiler er åpne, så væsken kommer til over alt.

Tid for rens avhenger av hvor mye korrosjon det er i anlegget. Renseprosessen tar fra 6 timer til 2 døgn avhengig av korrosjonsgrad, sirkulasjon og temperatur. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få timer. Oksider blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens.

Skyll ut all væske av anlegget etter rens.

Ved sirkulasjon i lukket system, kan det være behov for skumdemping produktet, som kan kjøpes hos oss.

Termorens væske 103 kan brukes på alle typer pakninger, plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget.