Termorens væske 104 til fjerning av blåskjell, rur, kalkholdig sjø organismer, humus, salt og andre avleiringer, samt fjerner bakterier i vann systemer. Produktet anvendes i Rørsystemer, sjøvannsinntak, sjøkister, varmevekslere eller dyppekar. Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling skylles systemet til det har fått tilbake normal pH verdi.

Før rensEtter rens
Før rensEtter rens
Før rensEtter rens

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsområdet skal være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksanvisning og dosering
Termorens væske 104 fylles inn i anlegget med egen pumpe med høy ”flow”. Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader. Man kan også rense med kald blanding.

Når væske er blandet inn sirkulerer denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne, så væsken kommer til over alt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egne sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe.

Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette.

Fast belegg som kalk, sjøorganismer, etc. blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens.

Skyll ut all væske av anlegget med vann etter rens.

Termorens væske 104 kan brukes på alle typer pakninger, plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget.