Termorens væske 105 er spesielt utviklet for Flushing (spyling/rensing) av rør systemer. Rensing / fjerning av magnetitt, oksider (korrosjon) sveise perler og slagg. Produktet er miljøvennlig og har ingen innvirkning på andre produkter annet en spesifisert. Etter behandling skylles systemet, med vann til det har fått tilbake normal pH verdi.

BRUKSANVISNING
Forbehandlingsområdet skal være fri for olje, fett og lignende. Forbehandle med avfettingsmiddel hvis nødvendig.

Bruksanvisning og dosering
Drener anlegget. Termorens væske 105 fylles i anlegget med sirkulasjons pumpe.
Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader. (dette vurderes fortløpende av våre fagfolk).Når væske er blandet inn sirkulerer den med ekstern sirkulasjons pumpe.

Vannstrømmen må kalkuleres slik at en en turbulent vannstrøm oppnås.
Pass på å ha alle ventiler åpne slik at væsken kommer til over alt. Benytt eksternt filter for å fjerne partikler i væsken under renseprosessen. Tid for rens avhenger av hvor mye korrosjon og partikler det er i anlegget.

Renseprosessen tar fra 6 timer til 1 døgn avhengig av korrosjonsgrad, partikler, sirkulasjon og temperatur. Oksider blir omdannet til væskeform og skylles ut av anlegget sammen med løse partikler under renseprosessen.

Sjekk renhetsgrad i væsken hver andre time med elektronisk partikkel måler eller mikroskop.

Renseprosessen er ferdig når renhetsgraden er NAS 7 eller kundens krav til renhet i systemet er oppnådd. Skyll ut all væske av anlegget etter rens.

Skyll med vann til en oppnår nøytral pH verdi i anlegget.

Termorens væske 105 kan brukes på alle typer pakninger, plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget.