Kundenett

TermoRens kundenett sikrer at du alltid er oppdatert og har alt i orden i forhold til kravene om Legionellasikring fra FHI.

På kundenettet legges kartleggingen/risikoanalysen av bygget. Denne oppdateres en gang hvert år i henhold til forskriftene. Om det er noe endring i byggningsmassen i løpet av siste år som påvirker risikoanalysen legges dette inn.

Risikoanalysen inneholder alle nødvendige opplysninger om bygget som vedrører legionellasikring.

Det er også krav fra myndighetene om å ta jevnlige vannprøver. Resultatene av alle vannprøver legges kontinuerlig inn etterhvert som de blir analysert. Om nødvendig tiltak varsles kunden.

Om bygget har permanent legionellasikring legges også alle servicerapporter inn her.

Risikovurderingen kan fås både i hefte, PDF fil på kundenettet eller begge deler.

Kundenett er dokumentasjon på at du har alt i orden i forhold til Legionellasikring.

RING MEG TILBAKE

Teamet vårt vil ta kontakt så snart som mulig for å diskutere dine behov.

Thore Andreassen
Thore AndreassenDaglig leder - CEO
Bjørg Helene Andreassen
Bjørg Helene AndreassenØkonomi - CFO