Rens av vannbårne systemer

TermoRens har lang erfaring med å rense alle typer rørsystemer. Dette er et forsømt område som påfører byggeiere høye kostnader i form av tapt varme/kulde overføring, tæring på materiell i form av oksidasjon og tap av gjennomstrømning i drikkevann systemer. Dette resulterer igjen i lavt trykk med irriterende lite vann fra kranen.  Hyppigere skifte av beredere, kjeler, varmepumper og rør. I vannledninger dannes også biofilm hvor bakterier utvikler seg og trives veldig godt.  I bunn panner på beredere legger det seg et tykt belegg av oksider og humus og det er ofte arnested for et legionella utbrudd. Belegg i rør gjør også at vannbåren gulvvarme mister effekten og at varmepumper ikke klarer å levere energien de er dimensjonerte for

Alle disse problemene lar seg enkelt løse med Termorens rensevæske. Enkelt forklart så doserer man inn Termorens konsentrat i anlegget. Denne blander seg med vannet i anlegget og starter umiddelbart og bryte ned alle typer belegg. Rust knoller, kalk, humus etc brytes helt ned til væskeform og kan skylles ut av anlegget når renseprosessen er over. Normalt tar en renseprosess ett døgn før man sette i gang skylling av anlegget, Anlegget skylles til man har samme vannkvalitet ut fra anlegget som man bruker til skylling,

TermoRens rensevæske doseres inn i anlegget med 10 – 20% av anleggets volum. Grad av groing og anleggets alder og historikk avgjør hvor mye.

Hvor mye Termorens Rensevæske skal man bruke?  

Bruk tommelfinger regelen – 1 kw tilsvarer 1 liter Termorens konsentrat. 

På en enebolig er det ofte 30 kW kjele og da bruker man 30 liter Termorens konsentrat. Mindre blokker har ofte 300 kw kjele og da bruker man 300 liter konsentrat osv. Vi har renset anlegg hvor vi har brukt 50 000 liter konsentrat i en og samme operasjon.

Nyere anlegg har mindre dimensjoner både i rørdimensjoner og utstyr som radiatorer, varmebatterier etc. Gamle anlegg har ofte store ribberadiatoer og større rørdimensjoner. Ved slike anlegg ganger man forbruket av rensevæske med 1,5. Et gammelt anlegg med ribberadiatorer og kjele på 300 kw trenger da 450 liter konsentrat og ikke 300 liter.

Hva med lekkasjer ?

Mange har dårlig erfaring med “syrevasking” av anlegg fordi det oppstår mange lekkasjer. Termorens rensevæske er tilsatt en spesialinhibitor som gjør at den kun fjerner belegg og ikke angriper noe materiell i anlegget som stålrør, kobber rør, rustfrie rør, pakninger etc Om rust og maling eller annet belegg skulle holde tilbake en lekkasje vil denne bli avdekket, men denne hadde kommet før eller siden likevel. Nå kommer den når det er folk til stede og vil ikke gjøre skade i bygget. Man kan derfor si at ved å rense får man samtidig en kontroll av rørsystemet og får utbedret det som måtte være. Lekkasjer er ikke noe stort problem. Dette har igjen spart mange prosjekter fra å skifte ut alle rørene, men heller rense og bruke både rør og utstyr videre,

Hva kan renses ?

Alle komponenter med vanngjennomstrømning kan renses. Alle typer rør. Gulvvarmesystemer. Varmeanlegg. Kjøleanlegg. Fortausvarme. Jordvarmesystemer, Varmevekslere. Varme og kjølebatterier. Alle typer varmtvannsberedere. Varmespiraler i gamle beredere. Radiatorer både i hus, i biler og på båter. Kjølesystemer i biler og båter.  Vakuum avløpsystemer i hus.  og på fartøy. Vanntanker. Plast ekskrudere, Kjøling på produksjonsutstyr.Evaporatorer.

Termorens rensevæske fjerner Legionella bakterier og andre bakterier raskt og effektivt

Termorens rensevæske er miljøvennlig, biologisk nedbrytbar og kan helles i avløp etter bruk. Den er enkel og effektiv og arbeide med.

Termorens rensevæske blir produsert på vår fabrikk i Skien og er alltid på vårt lager.

Dokumentasjon for innsparing ved rens

Rens rørene før du skifter fra oljefyr til varmepumpe

Kilde: Artikkel fra Hus og Bolig

OPPVARMING: Vurderer du å bytte ut oljefyren med en varmepumpe, bør du sørge for at rørene i gulvet er rene og pene.

– Det er ikke alle som er klar over det, men rørene i vannbårne anlegg vil over tid gro igjen hvis du ikke iverksetter tiltak for å hindre at det skjer, sier Lance Chr. Horner i Vaillant Norge. Metallene i de ulike koblingene i systemet vil etter hvert begynne å korrodere, og på sikt vil det kunne danne seg et slambelegg som legger seg i rørene. I de fleste tilfeller vil ikke dette by på alvorlige problemer, men mange vil merke det ved at de stadig må skru opp effekten på varmekilden for å oppnå den samme temperaturen som tidligere.

– Stadig flere ringer oss og sier de sliter med å få opp temperaturen i det vannbårne anlegget sitt. Veldig ofte er det på grunn av slamdannelse i rørene. Slammet skaper et isolerende lag som hindrer varmen i å komme ut. For å få den samme effekten som før, bli man nødt til å øke temperaturen, forklarer Rune Pedersen, teknisk produktansvarlig hos Vaillant Norge.

Verre med varmepumpe

Selv om det ikke er særlig energiøkonomisk intelligent bare å skru opp varmen, vil man ifølge Pedersen kunne leve lenge med en slik løsning. Bortsett fra at utgiftene til oppvarming vil øke, vil man trolig ikke merke mer til det. I hvert fall så lenge anlegget drives av en gammel oljefyr. Velger du av miljømessige eller økonomiske hensyn å bytte den ut med en varmepumpe, kan problemet straks bli verre.

– Å bytte ut oljebrenneren med en varmepumpe, for eksempel for å drifte et eksisterende radiatoranlegg, har blitt veldig populært. Problemet med dette er at det ofte finnes mye korrosjon og slam i de gamle rørene. Så lenge dette surkler og går i en oljebrenner er ikke det nødvendigvis noe stort problem driftsmessig, men setter du inn en varmepumpe kan du i løpet av kort tid risikere at hele systemet stopper opp, sier Pedersen.

I alle varmepumper sitter det en såkalt varmeveksler. Den består av tynne, fine lameller eller ribber. Disse sørger for å avgi varme til vannet som går gjennom anlegget. Når slam og andre urenheter kommer i kontakt med denne finmekanikken, vil pumpa i første omgang få problemer med å avgi den varmen den produser, og til slutt slutte å virke.

RING MEG TILBAKE

Teamet vårt vil ta kontakt så snart som mulig for å diskutere dine behov.

Thore Andreassen
Thore AndreassenDaglig leder - CEO
Bjørg Helene Andreassen
Bjørg Helene AndreassenØkonomi - CFO