Serviceavtale

TermoRens tilbyr serviceavtaler for legionellasikring av alle typer bygg. Avtalene kan omfatte service på legionella anlegg, kartlegging/risikovurdering av byggningsmasse med årlige revisjoner, vannprøvetaking eller en kombinasjon av dette som ivaretar byggets sikkerhet og byggeieres ansvar i forhold til FHI`s regelverk om sikring mot Legionella.

TermoRens tilbyr også serviceavtaler i forhold til energiøkonomisering i varme og kjøleanlegg. Det er et velkjent problem at det på sikt i slike anlegg danner seg innvendig belegg som hindrer varme og kulde overføring. Med en serviceavtale med TermoRens vil man alltid ha optimale forhold på anleggene og kunne spare store energikostnader.

RING MEG TILBAKE

Teamet vårt vil ta kontakt så snart som mulig for å diskutere dine behov.

Thore Andreassen
Thore AndreassenDaglig leder - CEO
Bjørg Helene Andreassen
Bjørg Helene AndreassenØkonomi - CFO