Vannprøver

TermoRens ivaretar vannprøvetaking for mange kunder både i offentlig og privat sektor. Dette er påkrevet for alltid å ha kontroll på anlegget og for å oppdage Legionellabakterier for å unngå utbrudd.

TermoRens tar kun dyrkningsprøver. Dette er den eneste metoden som viser det reelle bakterienivået i anlegget.

Vi gjør oppmerksom på at kimtallsprøver ( som alt for mange tar) ikke gir svar på om det er Legionella i anlegget. Det kan være høye verdier på kimtallsprøver og null Legionella eller lave verdier på kimtallsprøven og høy verdi av Legionella.

Vi tar heller ikke PCR prøver da disse også vil vise antall døde bakterier og man får en falsk rapport og gjør kanskje unødvenige tiltak.

Alle prøver analyseres av autorisert personell med riktig akreditering.

TermoRens tilbyr også prøvetaking av drikkevann fra offentlig ledningsnett, lukkede anlegg, brønnvann eller liknende for å finne løsning på ukjente problemer. Vi tar også vannprøver i lukkede anlegg som varme og kjøleanlegg da vannkvaliteten her også har nøye sammenheng med holdbarheten på ledningsnett og utstyr.

RING MEG TILBAKE

Teamet vårt vil ta kontakt så snart som mulig for å diskutere dine behov.

Thore Andreassen
Thore AndreassenDaglig leder - CEO
Bjørg Helene Andreassen
Bjørg Helene AndreassenØkonomi - CFO